326
|

Πρόγραμμα εθελουσίας στην Αlpha Bank: Αμεση αποχώρηση ή τριετές sabbatical

Protagon Team Protagon Team 17 Σεπτεμβρίου 2021, 15:52

Πρόγραμμα εθελουσίας στην Αlpha Bank: Αμεση αποχώρηση ή τριετές sabbatical

Protagon Team Protagon Team 17 Σεπτεμβρίου 2021, 15:52

Δύο βασικές επιλογές -άμεση αποχώρηση ή τριετής άδεια μετ’ αποδοχών (sabbatical) κατά τη διάρκεια της οποίας ο εργαζόμενος δεν έχει υποχρέωση παροχής εργασίας προς την τράπεζα- προσφέρει το νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που «τρέχει» στην Alpha Bank.

Το ανώτατο όριο αποζημίωσης για την άμεση αποχώρηση ορίζεται στις 150.000 ευρώ, ενώ προσαυξάνεται για τους εργαζόμενους άνω των 56 ετών που εργάζονται σε συγκεκριμένες κεντρικές διευθύνσεις και κατέχουν ανώτερες διοικητικές θέσεις. Δεδομένης της μικρότερης χρονικής απόστασης έως τη συνταξιοδότηση για αυτή την κατηγορία εργαζομένων, η αποζημίωση είναι ιδιαιτέρως ελκυστική και αντιστοιχεί, κατά μέσο όρο, σε περίπου 60 καθαρούς μισθούς. Επιπλέον, προβλέπεται πρόσθετη πριμοδότηση (5%) για όσους δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα κατά την πρώτη εβδομάδα υλοποίησής του.

Ως προς την επιλογή του τριετούς sabbatical, το ανώτατο πλαφόν ορίζεται σε 200.000 ευρώ, με τον εργαζόμενο να λαμβάνει καθ’ όλη τη διάρκεια του sabbatical το 50% του μισθού του, με ανώτατο πλαφόν. Επιπλέον, ανάλογα με τον χρόνο της οριστικής αποχώρησης, λαμβάνει το πρώτο έτος το 80% της αποζημίωσης, το δεύτερο έτος το 60% και το τρίτο, και τελευταίο, έτος του προγράμματος το 45% της αποζημίωσης.

Το προσωπικό που θα αποχωρήσει -διευκρινίζεται- διατηρεί το σύνολο των ευνοϊκών ρυθμίσεων και όρων σε δάνεια και κάρτες, μέχρι την ημερομηνία εξόφλησής τους, υπό την προϋπόθεση πως εξυπηρετούνται κανονικά. Λαμβάνει, επίσης, το σύνολο του ατομικού αποταμιευτικού προγράμματος (εισφορές εργαζόμενου και τράπεζας, περιλαμβανομένων αποδόσεων), ενώ διατηρεί την πρόσθετη νοσοκομειακή κάλυψη καθ’ όλη τη διάρκεια του sabbatical ή για δύο έτη μετά την αποχώρηση, εφόσον επιλέξει την άμεση αποχώρηση.

Στόχος του προγράμματος, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, είναι η περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής δομής της τράπεζας, η επιτάχυνση του μετασχηματισμού και η καλύτερη ανταπόκρισή της στη νέα δυναμική που διαμορφώνει στο πεδίο των συναλλαγών και της τεχνολογίας η μετά-Covid εποχή. Το πρόγραμμα απευθύνεται, κατά κύριο λόγο, στο προσωπικό των κεντρικών υπηρεσιών της τράπεζας, και ειδικά στις εργασίες back office, και δευτερευόντως στο δίκτυο.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, η Αlpha Bank αναμένεται να είναι η πρώτη συστημική τράπεζα με λιγότερους από 6.000 εργαζόμενους.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News